Over de juffrouw

De naam 'Juffrouw Emmens' is een eerbetoon aan twee zussen, Annie en Hilje Emmens. Ze werden geboren in de eerste helft van de vorige eeuw en kwamen na de kweekschool voor de klas te staan. Beiden waren onderwijzeres in hart en nieren. Het plezier dat ze zelf beleefden aan het leren van nieuwe dingen, wilden ze heel graag doorgeven aan anderen. Als een kind iets niet snapte, bleven ze net zo lang puzzelen en proberen tot het kwartje wel viel.

In het bloed

Annie bleef lesgeven tot haar zestigste. Hilje moest stoppen met werken toen ze trouwde. Maar hun enthousiasme voor het vak stopte niet. Hilje gaf bijlessen, viel geregeld in op scholen en begeleidde haar kinderen met hun huiswerk. Zelfs nu - ze zijn in de negentig - gaan hun ogen glimmen als ze iemand mogen uitleggen hoe het zit met die voltooid verleden tijd of als je vraagt hoe je een breuk omzet in decimalen. Het lesgeven zit kennelijk in hun bloed.

In de genen

Ik ben dochter van Hilje. Het enthousiasme om anderen het plezier van leren te laten ervaren, heb ik van mijn moeder geërfd. Om persoonlijke redenen doe ik dat niet (structureel) voor de klas, maar als 'tweedelijnsjuf': in het ontwikkelen van materiaal waarmee de leerkracht zijn of haar leerlingen een plezier kan doen. Uitgeverij 'Juffrouw Emmens' is één van mijn activiteiten. Naast dit werk ben ik tekstschrijver en auteur van verhalen, lesmateriaal en kinderboeken en help ik anderen bij het schrijven van hun boek. Meer over mijn andere werk vind je op Algra Tekst & Verhaal.

Meer moois

Sinds 2014 is het aanbod van Uitgeverij 'Juffrouw Emmens' niet meer beperkt tot kinderen en onderwijs. De Juffrouw geeft nu ook bijzondere, kleinschalige uitgaven uit, waarvan zij vindt dat ze gezien mogen worden.

Nieuwsbrief