Lesmateriaal

Wij-web
Wie is anders? Zie je vooral de onderlinge verschillen of vallen je meer de overeenkomsten op? Deze opdracht laat kinderen hun overeenkomsten in kaart brengen door lijnen of draden. Ze ontdekken dat ze met iedereen verbonden zijn.

Hebbe hebbe hebbe!
Een beetje wrede les voor de middenbouw. Een smeltend ijsje laat de kinderen voelen hoe ze reageren op verleiding. Samen zoeken ze naar alternatieven om niet zelf te smelten voor die verleiding.
Lessuggestie van Hilda Algra

Jasje dasje
Een les voor de middenbouw. Wat voor de ene groep gewoon is, is voor een andere groep raar. Zelfs per situatie zijn er gewoonten die daarbuiten ‘niet kunnen’. Deze les gaat over seksegebonden voorschriften voor kleding en accessoires. Met ons allen bepalen we wat we ‘normaal’ vinden en wat niet.


Roeien met de riemen Het boek 'Kinderen en... roeien met de riemen die je hebt. Praktisch omgaan met leer- of gedragsproblemen in de klas' (Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens 2010) bevat veertien lessen die aansluiten bij het onderwerp. Het boek is uitverkocht, maar nog wel tweedehands of via de bibliotheek te raadplegen.

Nieuwsbrief